Woningopname   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Woningopname

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Woningkeuring


WoningkeuringWoningkeuring:
AWK-gecertificeerde (algemene woningkeuring) architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwkundige adviesbureaus en keurende makelaars kunnen met behulp van de AWK-systematiek de bouwkundige staat van bestaande woningen en woongebouwen (of delen van woongebouwen) in heel Nederland op gelijke wijze in beeld brengen. Welk bureau de woningkeuring ook uitvoert, de uitkomsten zijn altijd en overal in het land vergelijkbaar, omdat de woningkeuringen volgens de landelijke normen van het certificaat zijn uitgevoerd. De AWK is modulair van opzet.

O-Prognose is een softwareprogramma waarmee het mogelijk is om een woningkeuring uit te voeren cq onderhoudsrapportages te genereren conform de eisen die gesteld zijn in de AWK. De Inspectiemodule, standaardrapportage en meerjarenondhoudsplanning zijn standaard in het onderhoudsprogramma opgenomen.

De AWK bestaat in zijn basisuitvoering uit de Inspectiemodule, de Standaardmodule en de module Meerjarenplanning. In een latere fase volgt uitbreiding, met bijvoorbeeld de module Uitvoering en de module voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). In de Beoordelingsrichtlijn is vastgelegd op welke gestandaardiseerde wijze over de keuring gerapporteerd wordt.

Voorbeeldrapport woningkeuring-rapportage
Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)

Woningkeuring

AWK-gecertificeerde bureaus geven met behulp van de Inspectiemodule een oordeel over de bestaande bouwtechnische kwaliteit van bouwelementen en schilderwerk. De Standaardmodule geeft vervolgens een opgave van de uit te voeren herstelmaatregelen voor het bereiken van de oorspronkelijke functionaliteit en een raming van de kosten daarvan. Opdrachtgevers kunnen invloed op de meerjarenplannen uitoefenen door vooraf aan te geven welk kwaliteitseindniveau gerealiseerd moet worden.

De module Meerjarenplanning omvat, naast de gegevens uit de Standaardmodule, informatie over de uit te voeren toekomstige onderhoudsmaatregelen in een meerjaren onderhoudsplanning. Het geeft een raming van de onderhoudskosten met een variabele planningzone van minimaal vijf en maximaal vijftig jaar. Opdrachtgevers kunnen invloed uitoefenen op het kwaliteitsniveau van dit bezit door het gewenste kwaliteitsniveau voorafgaande aan een keuringsopdracht vast te stellen. In de sector wonen komen steeds meer (woning)keurmerken. Dit grote aantal keurmerken weerspiegelt de dynamiek in de woonsector. Het geeft aan dat er onder professionals die actief zijn op de woningmarkt – gemeenten, woningcorporaties, beleggers, particuliere woningverbeteraars, Verenigingen van Eigenaren, makelaars en aannemers - een grote behoefte bestaat om goed geïnformeerd te worden over onder andere de kwaliteit van woningen. Ook consumenten wensen informatie over de staat van een woning om op basis daarvan bijvoorbeeld een betere koopprijs te kunnen bedingen, of om een goed meerjaren onderhoudsplan te hebben als basis voor reserveringen en investeringen. De verwachting is dan ook dat het keuren van woningen (dus woningkeuring!!) een groeimarkt zal blijven. Staatssecretaris Remkes van het ministerie VROM heeft de AWK recent aangeduid als een ´aantrekkelijk woningkeurmerk´. Met het windowsprogramma O-Prognose (=Onderhouds Prognose) bent u in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig onderhoudsplan te maken. Dit programma heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen.

Overzichtelijk projectenbeheer

Alles over Woningkeuring
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Overzicht met verkennerstructuur.

   Kopieren van onderhoudsprojecten.

   Uploaden project in 1 klik naar website.

   Uitwisseling van projecten met derden.Flexibele gebruikersinterface

Alles over Woningkeuring
Een flexibele gebruikersinterface.

   Vensters kunnen worden in- en uitgeklapt.

   Bruikbaar voor tablet PC.

   Maximaal overzicht.

   Conform Microsoft standaarden.

Voorbeeld woningkeuring-rapportage


Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV