Vereniging van eigenaars   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq



 Vereniging van eigenaars

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Vastgoedzorg


Vastgoedzorg



Technisch vastgoedbeheer

De meeste vastgoedbeheerders hebben een beheervisie opgesteld voor hun vastgoedportefeuille. Het gebouw wordt getoetst aan deze beheervisie. Aan de hand van deze toetsing, de inventarisatie en de eventuele conditiemeting wordt een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Vaak worden er nog aanpassingen in het meerjarenonderhoudsplan aangebracht zoals het verschuiven of het samenvoegen van onderhoud. Dit veelal vanwege kostenaspecten. In de planning kunnen ook inspecties worden opgenomen maar dit is niet altijd het geval.

Elk jaar wordt er door de vastgoedbeheerder bekeken wat voor onderhoud er aan gaat komen en welke bouwdelen die voor onderhoud in aanmerking komen ge´nspecteerd moeten worden. Deze bouwdelen worden vervolgens ge´nspecteerd en er wordt bekeken of het geplande onderhoud uitgevoerd moet worden of niet. De inspectiegegevens worden verwerkt in de meerjarenonderhoudsplanning en eventueel in een jaarplanning. Bekeken wordt of het budget voor de jaarplanning toereikend is en vervolgens wordt het definitieve onderhoudsplan voor dat jaar vastgesteld.

Het jaarplan van de vastgoedbeheerder

Het onderhoud van de jaarplanning wordt voorbereid en uitgevoerd. Deze wordt gecontroleerd en de gegevens kunnen vervolgens bijgewerkt worden in een meerjarenonderhoudsplanning. Het bijwerken wordt niet altijd gedaan, maar er is steeds vaker behoefte aan om na te kunnen gaan wat de onderhoudsgeschiedenis is van het gebouw.

Klachtenonderhoud is een apart onderdeel bij vastgoedbeheer. Klachtenonderhoud is niet planmatig en deze grijpt daarom direct in de voorbereidings- en uivoerings-fase aan. Klachtenonderhoud is ad-hoc en meestal duurder dan planmatig onderhoud. Het is dus zaak om klachtenonderhoud zoveel mogelijk voor te zijn.

Als er grote kostenposten aan komen in een meerjarenonderhoudsplanning worden deze vaak eerder uitgewerkt. Dit komt omdat hier veel geld voor vrijgemaakt moet worden en omdat de voorbereiding en uitvoering veel tijd in beslag kunnen nemen. Een voorbeeld van een grote kostenpost is het vervangen van de totale dakbedekking.

Vastgoedbeheer: enkele rapporten: 10 Jarenplan

Alles over Vastgoedzorg
Een duidelijk jaarplan

   Overzicht in meerdere jaren.

   Zowel 'ingedikt' als gedetailleerd mogelijk.

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)



Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV