Technisch beheer   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Technisch beheer

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Stabu


StabuEen indeling op bouwdelen is een veel gebruikte manier om een gebouw geordend weer te geven. Bouwdelen worden gerangschikt volgens een bepaalde methode. De meest gebruikte methode is die van de NL-SfB. De NL-SfB is een manier van indelen met een eigen codering. De NL-SfB codering heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een standaard op het gebied van elementgerichte classificaties en wordt veel toegepast bij meerjarenonderhoud. De NL-SfB codering deelt het gebouw op in elementen die elk onder een eigen rubriek worden geplaatst. Zo vallen bijvoorbeeld alle buitenkozijnen onder de rubriek buitenwandopeningen. Deze indeling zorgt er echter voor dat onderdelen waar een bouwdeel uit bestaat in verschillende rubrieken kan vallen. Zo zal de afwerklaag van een bouwdeel in een andere rubriek vallen dan het bouwdeel zelf. Er ontstaat dus een onduidelijk beeld bij welk bouwdeel onderdelen nu horen.


De SfB-codering is in de jaren vijftig in Zweden ontwikkeld voor classificatie van gebouwdelen ten behoeve van kostencalculaties en bestekomschrijvingen. SfB staat voor Samarbestkommitte Byggnadsfragor, wat 'samenwerkingscommite voor bouwvraagstukken' betekent. Sinds 1977 is er een Nederlandse SfB-commissie, die een indelingstabel voor de Nederlandse bouwsector heeft ontwikkeld onder de naam NL-SfB.

Opbouw van de codebr> De SfB-code, bijvoorbeeld SfB (59.--)It9-, bestaat uit drie delen:

  • een getal tussen haakjes;
  • een hoofdletter;
  • een combinatie van een kleine letter en een cijfer.


Met het eerste deel van de SfB-code wordt verwezen naar het bouwdeel, de plaats waar het product in het gebouw of het terrein zit. Bijvoorbeeld funderingsconstructies of vloerafwerking;
met het tweede deel wordt verwezen naar de vorm of functie van het product, zoals baanvormige (dak)bedekking, isolatie of beplanting;
met het derde deel wordt aangegeven waar het product van gemaakt is, bijvoorbeeld van marmer, linoleum of beton.


Eigenschappen
Voor de SfB-codering is het niet nodig dat alle elementen waaruit de code is opgebouwd zijn ingevuld: geprefabriceerde betonnen elementen hebben bijvoorbeeld SfB-code (--)Gf2. G staat in deze code voor 'constructies van prefab-onderdelen voor onder- of bovenbouw', f2 staat voor 'betonsteen'.
De SfB-codering is geen unieke codering: een houten buitendeur en een houten buitenkozijn hebben beide SfB-code (31)Xh2; ook PVC en PE-leidingen hebben beide dezelfde SfB-code, enz. Omgekeerd hoort bij een SfB-code een aantal producten. Zo staat (66)X-- bijvoorbeeld voor liften, goederenheffers, roltrappen, rollenbanen, enz.

Beperkingen van het SfB-systeem:

bij de codering van een product dat op meerdere plaatsen kan worden toegepast ontstaat een conflict. Een geprofileerde staalplaat die toepasbaar is voor gevels en voor daken kan (afhankelijk van de plaats waar deze wordt toegepast) gecodeerd worden met (42)Rh2 of (47)Rh2.


producten die uit twee duidelijk te onderscheiden materialen zijn opgebouwd, zijn niet goed SfB te coderen. Een combinatiekozijn met hout aan de binnenzijde en een aluminiumprofiel buiten zou bijvoorbeeld SfB-code (23)Hi0-n6 moeten krijgen, maar bij het materiaalgedeelte mag maar 1 naam worden ingevuld; diensten, advies en dergelijke kunnen niet SfB-gecodeerd worden; het systeem is immers ontwikkeld om gerede bouwdelen te benoemen en niet de arbeid die daarvoor nodig is.Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV