Software-voor-inspecties   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Software-voor-inspecties

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Software-voor-vastgoedbeheer


Software-voor-vastgoedbeheer


Wanneer uw schoolgebouw uit één of enkele gebouwen bestaat is O-Prognose (internetversie) een eenvoudig instrument om uw meerjarenonderhoudsplan op te stellen.
Vanaf 2006 zijn schoolbesturen genoodzaakt om zelf het onderhoud van het schoolgebouw in kaart te brengen. Met O-Prognose (Onderhouds-Prognose) bent u in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig onderhoudsplan voor uw school/scholen te maken. Dit internetprogramma heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen. U krijgt hiermee het onderhoud van uw schoolgebouw beter inzichtelijk.

Onderhoudsplanning schoolgebouw

Uiteraard kunt u het meerjarenonderhoudsplan van uw schoolgebouw ook door ons laten opstellen. Zelf kunt u daarna het onderhoudsplan up-to-date houden door de uitgevoerde werkzaamheden in O-Prognose gereed te melden. U kunt dan ook de werkelijke kosten vastleggen in een historiebestand. U heeft hierdoor voor iedere vergadering een actueel onderhoudsrapportage voor handen. U kunt namelijk het jaarplan, het vijfjaren- en tienjarenoverzicht van het schoolonderhoud via het internet uitprinten.

Indien u meerdere schoolgebouwen heeft of de scholen zijn dermate groot, dan is het de moeite waard om de windowsvariant van O-Prognose te overwegen.

Wat een gebruiker schrijft: "Sinds enige tijd maken wij als schoolbestuur voor de meerjarenbegroting voor zowel schoolgebouw als fietsenstalling gebruik van de mogelijkheden die "www.planmatigonderhoud.nl" ons biedt. In deze site hebben wij een doeltreffend (hulp)middel gevonden om onderhoud over langere termijn in te plannen en een reeel(!) beeld te krijgen van de staat van onderhoud van de gebouwen alsmede een reeel beeld van de kosten waar we rekening mee moeten houden. Door de indrukwekkende bibliotheek aan (bouwkundige) gegevens waar deze site gebruik van maakt is het mogelijk om tot in detail onderhoud en kosten te overzien. Hoewel het in de beginfase een investering in tijd en kennis van de gebouwen vraagt, weegt deze moeite ruimschoots op tegen de voordelen die daarmee te behalen zijn: een kosten- en uit te voeren werkzaamheden overzicht over de korte, middellange en lange termijn, de gevevens van de gebouwen blijven centraal opgeslagen en zijn dus voor meerdere personen beschikbaar, ook na een aantal jaren. Omdat onze ervaring is dat kennis van zaken staat en gaat met de diverse wisselingen binnen een commissie is het erg prettig nu te kunnen beschikken over gegevens welke up-to-date blijven en meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Het abonnementgeld voor deze site is laag wanneer je kijkt naar en rekent met zowel de tijdswinst op korte als op de langere termijn, en de specialistische kennis welke geboden wordt. Wat ons betreft vult "www.planmatigonderhoud.nl" een behoefte in welke reeds lange tijd bestaat. Een aanwinst voor de school, maar zeker ook geschikt voor andere doelgroepen."
Daan


Overzichtelijk projectenbeheer

Alles over Software-voor-vastgoedbeheer
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Overzicht met verkennerstructuur.

   Kopieren van onderhoudsprojecten.

   Uploaden project in 1 klik naar website.

   Uitwisseling van projecten met derden.

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)

Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV