Schilder_onderhoudsplan   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Schilder_onderhoudsplan

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Schilderwerk


Schilderwerk


Meerjarenonderhoudsplanning meeleveren (Aannemer en Onderhoud)
Bij het opleveren van een gebouw kan een meerjarenonderhoudsplanning van het gebouw worden meegeleverd door de aannemer. Dit komt veelal omdat de klant er om vraagt maar ook als extra service. Bij de rijksgebouwendienst wordt middels het bestek vooraf al opgenomen dat bij de oplevering van het gebouw een onderhoudsadvies, inclusief inventarisatie van de verwerkte onderdelen, door zowel de bouwkundige aannemer als de installateurs moet worden aangeleverd. Deze methode wordt reeds door de particuliere sector overgenomen.

Aannemer en Onderhoud

Enkele architectenbureaus en/of aannemers leveren zelf een meerjarenonderhoudsplanning met het ontworpen of gerealiseerde gebouw mee. Hiervoor heeft men een kostendeskundige in dienst of het wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Een bijkomende trend is dat aannemers onderhoudscontracten aanbieden aan hun opdrachtgever(s) van de door hen gerealiseerde gebouwen. Dit gebeurt nog maar op kleine schaal en voor een beperkt deel van het technisch onderhoud maar de verwachting is dat dit soort contracten in de toekomst meer zullen voorkomen. Er zijn ook een aantal grote aannemers en ontwikkelaars die een risicodragende onderhoudsplanning bij oplevering aanbieden. Hierbij neemt de aannemer alle onderhoudsbehoevende onderdelen van een gebouw (vanaf nieuwbouwfase) in een contract op en worden de onderhoudskosten voor de komende 5 a 10 jaar of langer van de eigenaar afgekocht. Hierdoor is de eigenaar verzekerd van een goed onderhouden gebouw en zijn de onderhoudskosten voor de vastgestelde jaren gelijk. Ook de politiek begint het nut in te zien van het meeleveren van een meerjarenonderhoudsplanning. Dit in het kader van Duurzaam Bouwen, omdat het mensen meer inzicht geeft in de toekomstige lasten voor het milieu, die door het onderhoud worden veroorzaakt. Ook worden eigenaren zo op het toekomstige onderhoud en de bijbehorende kosten gewezen, waardoor men hier rekening mee kan houden. Nalatig onderhoud kan zo beter aangepakt worden, aangezien de eigenaar op de hoogte is van het te ondernemen onderhoud. De kans bestaat dan ook dat over een aantal jaar het mee leveren van een meerjarenonderhoudsplanning verplicht wordt gesteld voor aannemers en/of architecten.

Met het programma O-Prognose kan op een zeer eenvoudige wijze een onderhoudsplan worden gemaakt. Door handig gebruik te maken van de bibliotheek kan een onderhoudsplan snel door een aannemer worden samengesteld. Foto's kunnen aan de bevindingen/gebreken worden toegevoegd. Met een druk op de knop komt een compleet rapport uit de printer gerold.

Een greep uit de rapporten: Het jaarplan

Alles over Schilderwerk
Een duidelijk jaarplan

   Jaarplan voor ieder jaar te genereren.

   Zoomfunctionaliteit.

   Zowel gebreken als planmatige activiteiten.Gebrekenlijst

Alles over Schilderwerk
Krachtige rapportagemogelijkheden.

   Overzicht van alle gebreken.

   Inclusief conditiescore.

   Aspect/prioriteiten.

   Foto van ieder gebrek/bevinding

Voorbeeldrapport woningkeuring-rapportage
Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV