Prestatiegericht onderhoud   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Prestatiegericht onderhoud

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Prestatiecontract


Prestatiecontract


Prestatiegericht onderhoud is een term die je steeds vaker ziet verschijnen. Onderhoud wordt uitbesteed aan derden die de verantwoordelijkheid op zich nemen om de te onderhouden bouwdelen aan de gestelde eisen te laten voldoen. Een voorbeeld is het uitbesteden van de controle van installaties of het 5-jaarlijks schilderen van kozijnen bij woningbouwverenigingen. Dit "prestatiegericht onderhoudswerk" wordt contractueel vastgelegd. In een contract staat beschreven welk onderhoudswerk gedaan moet worden of aan welke prestaties de in het contract vastgelegde bouwdelen moeten voldoen gedurende de contractperiode. In het tweede geval spreekt men van een prestatie contract. Prestaties in een prestatiecontract moeten meetbaar zijn volgens een beschreven meetmethodiek.

Beheer en onderhoud

Prestatiegericht afspraken maken kan zowel op nieuwbouw als op onderhoud en beheer betrekking hebben. Voorop staat de competentie van partijen dat zij zich kwalificeren met de expertise voor opdrachten waarbij wordt gedacht in termen van het gehele bouwwerk (inclusief het ontwerpproces). Dit moet worden bezien over de gehele levensduur, in termen van het meest voordelige aanbieden van eindproduct of prestatie. Integratie van kosten, kwaliteit en duurzaamheid staan hierbij voorop. Belangrijk hierbij is een goede samenwerking binnen de gehele bouwketen. Ontwerpers, uitvoerders en gebruikers komen tezamen tot het beste resultaat.
Bij onderhoud van de gebouwde omgeving leidt een prestatiegerichte invulling van het contract tot duurzame samenwerkingsvormen, die wederzijds voordeel opleveren. Niet alleen hebben vastgoedbeheerders, zoals woningbouwcorporaties, financiŽle zekerheid op lange termijn, maar verhogen zij de kans op een hogere duurzame kwaliteit doordat onderhoudsbedrijven hun continuÔteit verzekerd zien en zij mensen en middelen efficiŽnter in kunnen zetten. Daardoor verbetert de kwaliteit van het werk en is er meer ruimte voor innovatieve onderhoudstechnieken dan bij incidentele aanbestedingen. Onderhoud door bijvoorbeeld schilderwerk met een prestatiegericht onderhoudscontract draagt bij aan de verduurzaming van de geschilderde gebouwonderdelen, doordat die regelmatig worden nagelopen en eerder preventieve maatregelen worden genomen. Heet meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose stelt u in staat om uw prestatiecontract (dus prestatiegericht onderhoud/ resultaatgericht vastgoed onderhoud) op papier vast te leggen.

Een greep uit de rapporten: Het jaarplan

Alles over Prestatiecontract
Een duidelijk jaarplan

   Jaarplan voor ieder jaar te genereren.

   Zoomfunctionaliteit.

   Zowel gebreken als planmatige activiteiten.Gebrekenlijst

Alles over Prestatiecontract
Krachtige rapportagemogelijkheden.

   Overzicht van alle gebreken.

   Inclusief conditiescore.

   Aspect/prioriteiten.

   Foto van ieder gebrek/bevinding

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)

Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV