Planmatig correctief onderhoud   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Planmatig correctief onderhoud

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Planmatig Onderhoud


Planmatig OnderhoudPlanmatig preventief onderhoud

Planmatig preventief onderhoud wordt onderverdeeld in Routinematig en conditie afhankelijk onderhoud. Beide manieren komen, bij onderhoud van gebouwen, los van elkaar weinig voor. Voor veel onderhoudsactiviteiten wordt er een cyclische onderhoudsbehoefte aangehouden en deze wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd. Er zijn ook onderhoudsactiviteiten die niet gepland worden. Een voorbeeld hiervan is het onderhoud van hang en sluitwerk. Bij klachten worden deze onderhouden of vervangen. Over het algemeen betreft het kleine onderhoudshandelingen, waar moeilijk rekening mee gehouden kan worden en waarbij de kosten voor planning hoger zijn dan de extra kosten en lasten die klachtenonderhoud met zich mee brengt.

Routinematig onderhoud is tijdsafhankelijk onderhoud, wat wil zeggen, onderhoud dat wordt uitgevoerd na het verstrijken van een bepaalde periode. Deze periode kan cyclisch zijn. Een voorbeeld is het jaarlijks controleren van de CV-installatie.

Conditie afhankelijk onderhoud vindt plaats op basis van de daadwerkelijke vastgestelde technische conditie van een bouwdeel. Men gaat uit van geplande inspecties en op basis daarvan, dus aan de hand van welke gebreken er aan het licht komen, wordt bepaald welke onderhoudsactiviteiten er nodig zijn. Met het windowsprogramma O-Prognose (=Onderhouds Prognose) bent u in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig onderhoudsplan te maken. Dit programma heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen.

Overzichtelijk projectenbeheer

Alles over Planmatig Onderhoud
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Overzicht met verkennerstructuur.

   Kopieren van onderhoudsprojecten.

   Uploaden project in 1 klik naar website.

   Uitwisseling van projecten met derden.Flexibele gebruikersinterface

Alles over Planmatig Onderhoud
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Vensters kunnen worden in- en uitgeklapt.

   Bruikbaar voor tablet PC.

   Maximaal overzicht.

   Conform Microsoft standaarden.Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV