Het onderdeel 'Planning' kan worden gebruikt om op een eenvoudige manier een nieuwe planning op te stellen of een bestaande planning te muteren.
U kunt bijvoorbeeld voor alle handelingen met een bepaalde cyclus in een keer het startjaar aanpassen.

Werkwijze:

U kunt ook [CTRL] + [D] ingedrukt houden om snel dezelfde functie in meerdere cellen achter elkaar door te voeren.

Binnen het onderdeel Planning vindt u onder andere de volgende functies terug:

U kunt twee hoofdweergaven kiezen voor het onderdeel 'Planning':

Planning Blokjes
Planning Financieel


Laatst bijgewerkt: januari 2019