Onderhoudsinspectie   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Onderhoudsinspectie

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Onderhoudsplanning


OnderhoudsplanningDoel van een Onderhoudsplanning

Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een onderhoudsplanning maakt. De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Meerjaren-onderhoudsplanning wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Meerjaren-onderhoudsplanningen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete kozijnen kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)

Met het programma O-Prognose kan op een zeer eenvoudige wijze een onderhoudsplanning worden gemaakt. O-Prognose werkt conform de conditiemeting zoals die in de NEN 2767 is vastgesteld. Door handig gebruik te maken van de bibliotheek kan een onderhoudsplan snel worden samengesteld. Foto's kunnen aan de bevindingen/gebreken worden toegevoegd. Met een druk op de knop komt een complete onderhoudsplanning uit de printer gerold.

Overzichtelijk projectenbeheer

Alles over Onderhoudsplanning
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Overzicht met verkennerstructuur.

   Kopieren van onderhoudsprojecten.

   Uploaden project in 1 klik naar website.

   Uitwisseling van projecten met derden.Flexibele gebruikersinterface

Alles over Onderhoudsplanning
Een flexibele gebruikersinterface.

   Vensters kunnen worden in- en uitgeklapt.

   Bruikbaar voor tablet PC.

   Maximaal overzicht.

   Conform Microsoft standaarden.Eenvoudige administratie

Alles over Onderhoudsplanning
Een flexibele gebruikersinterface.

   Algemene objectgegevens.

   Gegevens van de opdrachtgever.

   Maximaal overzicht.

   Overzichtfoto's met zoom-functionaliteit.

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeld onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)


Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV