Onderhoudsplannen   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Onderhoudsplannen

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Onderhoudsplan


OnderhoudsplanZoals het woord al aangeeft betreft meerjaren-onderhoudsplan het onderhoud dat van tevoren gepland is. Een onderhoudsplan is al het geplande onderhoud samen. Niet-gepland onderhoud valt hier dus buiten. Het belangrijkste doel van een onderhoudsplan opstellen is het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud en deze te minimaliseren. Er zijn meerdere manieren om de kosten voor onderhoud te verlagen.

Schoonmaken en meerjaren-onderhoudsplan Schoonmaak onderhoud dient in het meerjaren-onderhoudsplan meegenomen te worden als het betrekking heeft op het in goede staat houden/terugbrengen van een technische deel van het gebouw. Voor de duidelijkheid spreken we van technisch schoonmaakonderhoud. Er zijn echter uitzonderingen. Het schoonmaken van een buitengevel zal over het algemeen weinig invloed hebben op de technische staat van de gevel en wordt vooral gedaan vanwege esthetische redenen. Het reinigen van een buitengevel wordt echter vaak wel in een onderhoudsplan meegenomen, omdat het een flinke kostenpost kan zijn waar dus rekening mee gehouden moet worden.

Met het windowsprogramma O-Prognose (OnderhoudsPrognose) kunt u een bouwkundig onderhoudsplan opstellen. Dit programma voor (en door) bouwkundigen heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen.
Met O-Prognose kunt u o.a. het volgende produceren: 

  • Inspecties op basis van conditiemeting (AWK) 
  • Meerjaren-onderhoudsplan (1, 5, 10, 30-jaarplannen) (afgekort: MJOP of MOP). 
  • Jaarplannen inclusief begrotingen en werkomschrijvingen. 
  • Kapitalisatieplannen (reserveringen) 
  • Gebrekenlijsten inclusief foto's
  • Fotorapportages van het gebouw 
  • Aannemersbegrotingen 
  • Uittrekstaten (hoeveelheden van bouwdelen) 
  • Aankoopkeuring 
  • Bouwtechnokeuring


Overzichtelijk projectenbeheer

Alles over Onderhoudsplan
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Overzicht met verkennerstructuur.

   Kopieren van onderhoudsprojecten.

   Uploaden project in 1 klik naar website.

   Uitwisseling van projecten met derden.Flexibele gebruikersinterface

Alles over Onderhoudsplan
Een flexibele gebruikersinterface.

   Vensters kunnen worden in- en uitgeklapt.

   Bruikbaar voor tablet PC.

   Maximaal overzicht.

   Conform Microsoft standaarden.Eenvoudige administratie

Alles over Onderhoudsplan
Een flexibele gebruikersinterface.

   Algemene objectgegevens.

   Gegevens van de opdrachtgever.

   Maximaal overzicht.

   Overzichtfoto's met zoom-functionaliteit.

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeld onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)


Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV