Onderhoud-Monumenten   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Onderhoud-Monumenten

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Onderhoud Kerk


Onderhoud Kerk


Voor een kerkgebouw is O-Prognose (internetversie) een ideaal instrument om zelf uw meerjarenonderhoudsplanning op te stellen. Met O-Prognose (Onderhouds-Prognose) bent u in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig onderhoudsplan voor uw kerkgebouw te maken. Dit internetprogramma heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen. U krijgt hiermee het onderhoud van uw kerkgebouw beter inzichtelijk.

Uiteraard kunt u het meerjarenonderhoudsplan van uw kerkgebouw ook door ons laten opstellen. Zelf kunt u daarna het onderhoudsplan up-to-date houden door de uitgevoerde werkzaamheden in O-Prognose gereed te melden. U kunt dan ook de werkelijke kosten vastleggen in een historiebestand. U heeft hierdoor voor iedere commissie van beheer vergadering een actueel onderhoudsplan voor handen. U kunt namelijk het jaarplan, het vijfjaren- en tienjarenoverzicht van het 'onderhoud kerk' via het internet uitprinten.

Wat een gebruiker schrijft: "Sinds enige tijd maken wij als CvB voor de meerjarenbegroting voor zowel kerkgebouw als pastorie gebruik van de mogelijkheden die "www.planmatigonderhoud.nl" ons biedt. In deze site hebben wij een doeltreffend (hulp)middel gevonden om onderhoud over langere termijn in te plannen en een reeel(!) beeld te krijgen van de staat van onderhoud van de gebouwen alsmede een reeel beeld van de kosten waar we rekening mee moeten houden. Door de indrukwekkende bibliotheek aan (bouwkundige) gegevens waar deze site gebruik van maakt is het mogelijk om tot in detail onderhoud en kosten te overzien. Hoewel het in de beginfase een investering in tijd en kennis van de gebouwen vraagt, weegt deze moeite ruimschoots op tegen de voordelen die daarmee te behalen zijn: een kosten- en uit te voeren werkzaamheden overzicht over de korte, middellange en lange termijn, de gevevens van de gebouwen blijven centraal opgeslagen en zijn dus voor meerdere personen beschikbaar, ook na een aantal jaren. Omdat onze ervaring is dat kennis van zaken staat en gaat met de diverse wisselingen binnen een commissie is het erg prettig nu te kunnen beschikken over gegevens welke up-to-date blijven en meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Het abonnementgeld voor deze site is laag wanneer je kijkt naar en rekent met zowel de tijdswinst op korte als op de langere termijn, en de specialistische kennis welke geboden wordt. Wat ons betreft vult "www.planmatigonderhoud.nl" een behoefte in welke reeds lange tijd bestaat. Een aanwinst voor Commissies van Beheer, maar zeker ook geschikt voor andere doelgroepen."
Daan


Diverse rapportagemogelijkheden voor ''onderhoud kerk''

Alles over Onderhoud Kerk
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Rapporten zijn eenvoudig te selecteren.

   Ruime selectiemogelijkheden.

   Rapporten zijn eenvoudig te exporteren naar Excel of Pdf.Voorbeeld meerjarenonderhoudsplan kerkgebouw


Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV