Onderhoudsbeleid   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Onderhoudsbeleid

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Onderhoud Appartementen


Onderhoud AppartementenWat is een VvE?

Als u een woning koopt in een complex met meerdere woningen, dan koopt u een zogenoemd appartementsrecht. Dat betekent dat u persoonlijk mede-eigenaar bent van het gebouw. Elke appartementseigenaar heeft het alleenrecht om gebruik te maken van de eigen woning. Daarnaast zijn alle appartementseigenaren samen eigenaar van het casco en de gemeenschappelijke ruimten. Als eigenaar van een appartementsrecht maakt u automatisch deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij wet (het Burgerlijk Wetboek) is bepaald dat er altijd een VvE ontstaat bij verkoop van een in appartementen gesplitst pand en dat de eigenaren automatisch lid zijn van die VvE. Een VvE heeft de collectieve verantwoordelijkheid voor het gebouw en de gemeenschappelijke onderdelen (trappenhuis, dak, cv-installatie). Een VvE heeft net als andere verenigingen een ledenvergadering en een bestuur. Tijdens de ledenvergadering, die meestal één keer per jaar plaatsvindt, nemen de leden besluiten over het beheer van het pand. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken zoals kleine reparaties, het toezien op onderhoudswerkzaamheden en het financieel beheer.


Onderhoud VvE
De VvE vraagt elke maand een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld reparaties, schoonmaakkosten, lift onderhoud en verzekeringen. Daarmee zorgt de VvE ervoor dat het pand goed onderhouden blijft. Behalve dat het prettig is om in een goed onderhouden pand te wonen, zorgt goed onderhoud er ook voor dat de waarde van het pand en de verkoopprijs van ieder individueel appartement zo gunstig mogelijk blijven. De VvE moet ook anticiperen op toekomstig (groot) onderhoud en daarvoor een reservefonds in stand houden. Dit is vanaf 1 mei 2008 wettelijk verplicht.

Om te weten wanneer er iets aan het onderhoud van het pand gedaan moet worden is het verstandig om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen op basis van een onderhoudsinspectie. Daarvoor is speciale software beschikbaar.

Voor een VvE (vereniging van eigenaren) is O-Prognose (internetversie) een goed instrument om uw meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Met O-Prognose (Onderhouds-Prognose) bent u in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig onderhoudsplan voor uw VvE te maken. Dit programma heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen. U krijgt hiermee het onderhoud van uw VvE beter inzichtelijk.

Onderhoudsplan voor VVE

Natuurlijk kunt u het meerjarenonderhoudsplan van uw VvE ook door ons laten opstellen. Zelf kunt u daarna het onderhoudsplan up-to-date houden door de uitgevoerde werkzaamheden in O-Prognose gereed te melden. U kunt dan ook de werkelijke kosten vastleggen in een historiebestand. U heeft hierdoor voor iedere vve-vergadering een actueel onderhoudsrapportage voor handen. U kunt namelijk het jaarplan, het vijfjaren- en tienjarenoverzicht en het reserveringsplan van uw VvE via het internet uitprinten.

Wat een vve-beheerder schrijft: "Sinds een jaar of drie maken wij als VVE-bestuur voor de onderhoudsplanning voor ons appartementencomplex gebruik van de mogelijkheden die "www.planmatigonderhoud.nl" ons biedt. Met O-Prognose (internetversie) hebben wij een middel gevonden om onderhoud over langere termijn in te plannen en een goed beeld te krijgen van de staat van onderhoud van het appartementencomplex. Door de indrukwekkende bibliotheek aan (bouwkundige) gegevens waar deze site gebruik van maakt is het mogelijk om tot in detail onderhoud en kosten te overzien. Hoewel het in de beginfase een investering in tijd en kennis van de gebouwen vraagt, weegt deze moeite ruimschoots op tegen de voordelen die daarmee te behalen zijn: een kosten- en uit te voeren werkzaamheden overzicht over de korte, middellange en lange termijn, de gegevens van de gebouwen blijven centraal opgeslagen en zijn dus voor meerdere personen beschikbaar, ook na een aantal jaren. Omdat onze ervaring is dat kennis van zaken staat en gaat met de diverse wisselingen binnen een VVE is het erg prettig nu te kunnen beschikken over gegevens welke up-to-date blijven en meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Het abonnementgeld voor deze site is laag wanneer je kijkt naar en rekent met zowel de tijdswinst op korte als op de langere termijn, en de specialistische kennis welke geboden wordt. Wat ons betreft vult "www.planmatigonderhoud.nl" een behoefte in welke reeds lange tijd bestaat. Een aanwinst voor de VVE!!"
Marianne


Flexibele gebruikersinterface

Alles over Onderhoud Appartementen
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Vensters kunnen worden in- en uitgeklapt.

   Bruikbaar voor tablet PC.

   Maximaal overzicht.

   Conform Microsoft standaarden.Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV