Meerjarenbegroting   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Meerjarenbegroting

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Monumenten


Monumenten


Onder monument wordt verstaan: een zaak die algemeen van belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Onder beschermd monument wordt verstaan een zaak die wettelijk beschermd is.

Het kan een gebouw zijn zoals een woonhuis, een bedrijfspand, een fabrieksgebouw, een flat. Ook andere objecten kunnen een monument zijn, zoals bijvoorbeeld een brug of een fontein; ook een terrein kan een monument zijn, zoals een park.

Wat is het verschil tussen een rijksmonument en een gemeentelijk monument?
Een beschermd rijksmonument is een gebouw of object dat cultuurhistorisch gezien nationaal van belang is. Het is van algemeen belang wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een rijksmonument moet tenminste 50 jaar oud zijn. Dit is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Een beschermd gemeentelijk monument is een gebouw of object dat cultuurhistorisch gezien van belang is voor een gemeente. Het is van belang wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Het kan ook zijn dat een gebouw nog te jong is om aangewezen te worden als rijksmonument; voor gemeentelijke monumenten geldt de leeftijdsgrens van 50 jaar niet. Voor een beschermd gemeentelijk monument geldt de leeftijdsgrens van 50 jaar niet.

Onderhoud of restauratie van een monumentaal pand vergt meer aandacht en geduld dan als u een modern pand bezit. Bedenkt u zich dat een monument in een andere tijd gebouwd is. U krijgt niet alleen te maken met oude bouwtechnieken en monumentale elementen. Ook mag niet zomaar alles vervangen worden, omdat anders de monumentale waarde van het pand verloren gaat en er ernstige schade kan worden toegebracht. Om het pand in goede staat te houden zult u dus soms concessies moeten doen aan uw wensen. Deskundig advies is van groot belang bij de uitvoering van werkzaamheden aan een monumentenpand.

Indien u een onderhoudsplan wilt opstellen voor een monument is O-Prognose (internetversie) een hulpmiddel om uw meerjarenonderhoudsplan op te stellen.
Met O-Prognose (Onderhouds-Prognose) bent u in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig onderhoudsplan van uw monument te maken. Dit programma heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen. U krijgt hiermee het onderhoud van uw monument beter inzichtelijk.

Natuurlijk kunt u het meerjarenonderhoudsplan van uw monumentale panden ook door ons laten opstellen. Zelf kunt u daarna het onderhoudsplan up-to-date houden door de uitgevoerde werkzaamheden in O-Prognose gereed te melden. U kunt dan ook de werkelijke kosten vastleggen in een historiebestand. U heeft hierdoor altijd een actueel onderhoudsrapportage voor handen. U kunt namelijk het jaarplan, het vijfjaren- en tienjarenoverzicht en het reserveringsplan van uw vastgoed via het internet uitprinten. Met een monumenten-onderhoudsplan van O-Prognose is het mogelijk om subsidieaanvragen te kunnen doen. De software levert een rapport PIP (Periodiek InstandhoudingsPlan) conform de eisen zoals die gesteld worden. De stabucodering wordt standaard in de bibliotheek meegeleverd. Deze stabu-code is namelijk verplicht bij de subsidieaanvraag.

Een greep uit de rapporten: Het jaarplan

Alles over Monumenten
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Jaarplan voor ieder jaar te genereren.

   Zoomfunctionaliteit.

   Zowel gebreken als planmatige activiteiten.Voorbeeld meerjarenonderhoudsplan


Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV