Bouwtechnisch-onderzoek   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Bouwtechnisch-onderzoek

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Bouwtechnische Keuring


Bouwtechnische KeuringEen bouwkundige keuring geeft een goed en betrouwbaar beeld van de bouwkundige staat van de woning die u overweegt te kopen. De bouwkundige keuring toont aan of er sprake is van gebreken of achterstallig onderhoud en geeft een indicatie van de herstelkosten. U kunt de informatie uit het woningkeuring-rapport goed gebruiken in de onderhandelingen over de verkoopprijs.

Met het programma O-Prognose kan op een zeer eenvoudige wijze een bouwkundige keuring worden gemaakt. Door handig gebruik te maken van de bibliotheek kan een bouwkundige keuring snel worden samengesteld. Foto's kunnen aan de bevindingen/gebreken worden toegevoegd. Met een druk op de knop komt een compleet samengestelde bouwkundige keuring uit de printer gerold.

Voorbeeldrapport woningkeuring-rapportage
Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf) AWK-gecertificeerde (algemene woningkeuring) architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwkundige adviesbureaus en keurende makelaars kunnen met behulp van de AWK-systematiek de bouwkundige staat van bestaande woningen en woongebouwen (of delen van woongebouwen) in heel Nederland op gelijke wijze in beeld brengen. Welk bureau de bouwkundige keuring ook uitvoert, de uitkomsten zijn altijd en overal in het land vergelijkbaar, omdat de bouwkundige keuringen volgens de landelijke normen van het certificaat zijn uitgevoerd. De AWK is modulair van opzet.

Woningkeuring

AWK-gecertificeerde bureaus geven met behulp van de Inspectiemodule een oordeel over de bestaande bouwtechnische kwaliteit van bouwelementen en schilderwerk. De Standaardmodule geeft vervolgens een opgave van de uit te voeren herstelmaatregelen voor het bereiken van de oorspronkelijke functionaliteit en een raming van de kosten daarvan. Opdrachtgevers kunnen invloed op de meerjarenplannen uitoefenen door vooraf aan te geven welk kwaliteitseindniveau gerealiseerd moet worden.

De module Meerjarenplanning omvat, naast de gegevens uit de Standaardmodule, informatie over de uit te voeren toekomstige onderhoudsmaatregelen in een meerjaren onderhoudsplanning. Het geeft een raming van de onderhoudskosten met een variabele planningzone van minimaal vijf en maximaal vijftig jaar. Opdrachtgevers kunnen invloed uitoefenen op het kwaliteitsniveau van dit bezit door het gewenste kwaliteitsniveau voorafgaande aan een keuringsopdracht vast te stellen. In de sector wonen komen steeds meer (woning)keurmerken. Dit grote aantal keurmerken weerspiegelt de dynamiek in de woonsector. Het geeft aan dat er onder professionals die actief zijn op de woningmarkt – gemeenten, woningcorporaties, beleggers, particuliere woningverbeteraars, Verenigingen van Eigenaren, makelaars en aannemers - een grote behoefte bestaat om goed geïnformeerd te worden over onder andere de kwaliteit van woningen. Ook consumenten wensen informatie over de staat van een woning om op basis daarvan bijvoorbeeld eenbetere koopprijs te kunnen bedingen, of om een goed meerjaren onderhoudsplan te hebben als basis voor reserveringen en investeringen. De verwachting is dan ook dat het keuren van woningen (bouwkundige keuring!!) een groeimarkt zal blijven. Staatssecretaris Remkes van het ministerie VROM heeft de AWK recent aangeduid als een ´aantrekkelijk woningkeurmerk´. Met het windowsprogramma O-Prognose (=Onderhouds Prognose) bent u in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig onderhoudsplan te maken. Dit programma heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen.

Overzichtelijk projectenbeheer

Alles over Bouwtechnische Keuring
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Overzicht met verkennerstructuur.

   Kopieren van onderhoudsprojecten.

   Uploaden project in 1 klik naar website.

   Uitwisseling van projecten met derden.Flexibele gebruikersinterface

Alles over Bouwtechnische Keuring
Een flexibele gebruikersinterface.

   Vensters kunnen worden in- en uitgeklapt.

   Bruikbaar voor tablet PC.

   Maximaal overzicht.

   Conform Microsoft standaarden.Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV