Achterstallig onderhoud   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Achterstallig onderhoud

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Architecten Meerjarenonderhoud


Architecten MeerjarenonderhoudMeerjarenonderhoudsplanning meeleveren
Bij het opleveren van een gebouw kan een meerjarenonderhoudsplanning van het gebouw worden meegeleverd door de architect. Dit komt veelal omdat de klant er om vraagt maar ook als extra service. Bij de rijksgebouwendienst wordt middels het bestek vooraf al opgenomen dat bij de oplevering van het gebouw een onderhoudsadvies, inclusief inventarisatie van de verwerkte onderdelen, door zowel de bouwkundige aannemer of architect als de installateurs moet worden aangeleverd. Deze methode wordt reeds door de particuliere sector overgenomen. Enkele architectenbureaus en/of aannemers leveren zelf een meerjarenonderhoudsplanning met het ontworpen of gerealiseerde gebouw mee. Hiervoor heeft men een kostendeskundige in dienst of het wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Een bijkomende trend is dat aannemers onderhoudscontracten aanbieden aan hun opdrachtgever(s) van de door hen gerealiseerde gebouwen. Dit gebeurt nog maar op kleine schaal en voor een beperkt deel van het technisch onderhoud maar de verwachting is dat dit soort contracten in de toekomst meer zullen voorkomen. Er zijn ook een aantal grote aannemers en ontwikkelaars die een risicodragende onderhoudsplanning bij oplevering aanbieden. Hierbij neemt de aannemer alle onderhoudsbehoevende onderdelen van een gebouw (vanaf nieuwbouwfase) in een contract op en worden de onderhoudskosten voor de komende 5 a 10 jaar of langer van de eigenaar afgekocht. Hierdoor is de eigenaar verzekerd van een goed onderhouden gebouw en zijn de onderhoudskosten voor de vastgestelde jaren gelijk. Ook de politiek begint het nut in te zien van het meeleveren van een meerjarenonderhoudsplanning. Dit in het kader van Duurzaam Bouwen, omdat het mensen meer inzicht geeft in de toekomstige lasten voor het milieu, die door het onderhoud worden veroorzaakt. Ook worden eigenaren zo op het toekomstige onderhoud en de bijbehorende kosten gewezen, waardoor men hier rekening mee kan houden. Nalatig onderhoud kan zo beter aangepakt worden, aangezien de eigenaar op de hoogte is van het te ondernemen onderhoud. De kans bestaat dan ook dat over een aantal jaar het mee leveren van een meerjarenonderhoudsplanning verplicht wordt gesteld voor aannemers en/of architecten.

Met het programma O-Prognose kan op een zeer eenvoudige wijze een meerjarenonderhoudsplanning worden gemaakt. Door handig gebruik te maken van de bibliotheek kan een onderhoudsplan snel worden samengesteld. Foto's kunnen aan de bevindingen/gebreken worden toegevoegd. Met een druk op de knop komt een compleet rapport uit de printer gerold.

Overzichtelijk projectenbeheer

Alles over Architecten Meerjarenonderhoud
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Overzicht met verkennerstructuur.

   Kopieren van onderhoudsprojecten.

   Uploaden project in 1 klik naar website.

   Uitwisseling van projecten met derden.Flexibele gebruikersinterface

Alles over Architecten Meerjarenonderhoud
Een flexibele gebruikersinterface.

   Vensters kunnen worden in- en uitgeklapt.

   Bruikbaar voor tablet PC.

   Maximaal overzicht.

   Conform Microsoft standaarden.Gebrekenlijst

Alles over Architecten Meerjarenonderhoud
Krachtige rapportagemogelijkheden.

   Overzicht van alle gebreken.

   Inclusief conditiescore.

   Aspect/prioriteiten.

   Foto van ieder gebrek/bevinding

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)


Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV