Appartementen   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Appartementen

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Algemene Woningkeuring


Algemene WoningkeuringAWK-gecertificeerde (algemene woning keuring) architectenbureaus, ingenieursbureaus, (bouw)adviesbureaus en keurende makelaars kunnen met behulp van de AWK-systematiek de bouwkundige staat van bestaande woningen en woongebouwen (of delen van woongebouwen) in heel Nederland op gelijke wijze in beeld brengen. Welk bureau de keuring ook uitvoert, de uitkomsten zijn altijd en overal in het land vergelijkbaar, omdat de keuringen volgens de landelijke normen van het certificaat zijn uitgevoerd. De AWK is modulair van opzet.

O-Prognose is een softwareprogramma waarmee het mogelijk is om onderhoudsrapportages te genereren conform de eisen die gesteld zijn in de AWK. De Inspectiemodule, standaardrapportage en meerjarenonderhoudsplanning zijn standaard in het onderhoudsprogramma opgenomen.

De AWK bestaat in zijn basisuitvoering uit de Inspectiemodule, de Standaardmodule en de module Meerjarenplanning. In een latere fase volgt uitbreiding, met bijvoorbeeld de module Uitvoering en de module voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). In de Beoordelingsrichtlijn is vastgelegd op welke gestandaardiseerde wijze over de keuring gerapporteerd wordt.

Onuitputtelijke rapportagemogelijkheden

Alles over Algemene Woningkeuring
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Rapporten zijn eenvoudig te selecteren.

   Ruime selectiemogelijkheden.

   Rapporten zijn eenvoudig te exporteren naar Excel of Pdf.AWK-gecertificeerde bureaus geven met behulp van de Inspectiemodule een oordeel over de bestaande bouwtechnische kwaliteit van bouwelementen en schilderwerk. De Standaardmodule geeft vervolgens een opgave van de uit te voeren herstelmaatregelen voor het bereiken van de oorspronkelijke functionaliteit en een raming van de kosten daarvan. Opdrachtgevers kunnen invloed op de meerjarenplannen uitoefenen door vooraf aan te geven welk kwaliteitseindniveau gerealiseerd moet worden.

De module Meerjarenplanning omvat, naast de gegevens uit de Standaardmodule, informatie over de uit te voeren toekomstige onderhoudsmaatregelen in een meerjaren onderhoudsplanning. Het geeft een raming van de onderhoudskosten met een variabele planningzone van minimaal vijf en maximaal vijftig jaar. Opdrachtgevers kunnen invloed uitoefenen op het kwaliteitsniveau van dit bezit door het gewenste kwaliteitsniveau voorafgaande aan een keuringsopdracht vast te stellen.

Conditiemeting met wizard

Alles over Algemene Woningkeuring
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

   Conditiemeting conform NEN 2767.

   Aspect/prioriteitenmatrix aanwezig.

Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV